Marketing is een nogal breed begrip.Het woord marketing is een verbastering van de woorden MARKET en GETTING, oftewel getting the market, de markt verkrijgen. Het is daarom een verzamelterm van werkzaamheden die erop gericht zijn om een groter marktaandeel te krijgen. Marketing zorgt dus voor meer klanten en omzet.

Grofweg is marketing onder te verdelen in 8 categorieën: 

Marketing voor leads

Het genereren van leads is essentieel voor business en kan worden gezien als een moderne vorm van acquisitie. Leads zijn geïnteresseerden die of meteen willen kopen, of eerst meer informatie willen, zodat je hen eventueel later kan verleiden tot een aankoop. Een online marketingbureau helpt je met het meer werven van leads en de customer journey die zorgt voor meer conversie.

Marketing voor SEO

Het hoger komen in Google wordt ook wel SEO genoemd, ofwel Search Engine Optimization. Om dit voor elkaar te krijgen moet o.a. de website van het bedrijf optimaal zijn ingericht, waarbij tal van factoren een rol spelen. Een online marketingbureau kan ervoor zorgen dat je hoog in Google komt. Dit heeft direct effect op het aantal leads, dus omzet.

Marketing voor een website

Het belangrijkste element in de online marketing is zeker de website. Zie het als je online visitekaartje of winkel, die laat zien wie je bent, waar je mensen ontvangt, je producten aanbiedt, mensen je herkennen en nog veel meer. De website wil je dus op orde hebben. Dit is een perfecte taak voor een internet marketingbureau, die let op alle aspecten voor een succesvolle website.

Marketing voor advertenties en reclame

Reclame klinkt eigenlijk best wel negatief en duur, maar wanneer goed toegepast kan reclame juist nuttig zijn voor de ontvanger en is de beperkte investering voor het bedrijf waard. Zeer gerichte advertenties hoeven namelijk helemaal niet duur te zijn, maar is wel effectief. Denk hierbij aan adverteren op social media of Google. Een online marketingbureau helpt je graag aan meer klanten.

Marketing voor communicatie

Communicatie is laten zien wie je bent, zoals je huisstijl en het logo, een fundamenteel onderdeel in de marketing. Zelfs voor het werven van leads is een goede huisstijl essentieel, je krijgt maar één kans om een goed indruk te maken. Denk hier dus niet te luchtig over, het neerzetten van een (nieuw) merk kan een boost betekenen voor de complete organisatie. Laat een merk daarom altijd uitvoeren door een professioneel marketingbureau. Onder communicatie vallen ook zaken als social media en signing (visuele herkenbaarheid) in en om een pand.

Marketing voor content

Met content lok je mensen naar je toe, zoals via Google, YouTube of social media. Content zijn teksten, blogs, vlogs, video’s, infographics (informatieve illustraties), animaties et cetera. In het creëren van kwalitatief goede content gaat vaak veel tijd zitten en dat is precies de reden waarom hier vaak een marketingbureau voor wordt ingezet. Productfotografie van auto’s vraagt om een totaal andere expert dan modefoto’s, let er dus op wat voor soort specialist je inzet voor het beste resultaat.

Marketing voor conversie

Wanneer de huisstijl, website, content en SEO op orde zijn, wil je graag dat je activiteiten zo goed mogelijk converteren. Het verhogen van je CTR (click true ratio) zorgt uiteraard voor een grotere respons, meer leads en uiteindelijk meer omzet. In het Nederlands: je wil zoveel mogelijk geïnteresseerden aan wie je jouw producten of diensten kan aanbieden. Een digitaal marketingbureau helpt je dit te optimaliseren.

Marketingstrategie

De positionering van jouw merk, het creëren van een identiteit en de juiste doelgroep aanspreken. De juiste strategie op marketingvlak voor jouw bedrijf zorgt ervoor dat alle hoofden dezelfde kant op staan én dat je de juiste dingen doet. De strategie bepalen doe je niet vaak, doe dat daarom met iemand die dit vaker doet.

Overal waar je kijkt is reclame: televisiecommercials, spotjes op de radio, tijdschriften staan er bol van, billboards, uithangborden. Al die verschillende reclames kunnen onderverdeeld worden in verschillende soorten, ingedeeld van reclame naar zender, naar medium, naar ontvanger en van reclame naar boodschap.

Naar zender:

Producentenreclame • Reclame die afkomstig is van productenten. Deze reclame is meestal gericht op de consument en is bedoeld om de aandacht te vestigen op het assortiment van de producten. Ook wordt het gebruikt om nieuwe producten onder de aandacht te brengen of om merkentrouw te genereren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan commercials van Heineken of Philips.

Collectieve reclame • Bij collectieve reclame werken diverse fabrikanten samen om de primaire vraag naar een product (bijvoorbeeld fietsen) te stimuleren. Tegenwoordig zie je dit terug in de commercial ‘Gek op Bloemen.’

Detailhandelsreclame en Coöperatieve reclame • Detailhandelsreclame is er op gericht om de consument naar de winkel te krijgen. Dit kan ook een samenwerking (coöperatie) zijn tussen de fabrikant en de detailhandel, met name als het product slechts in 1 winkel(keten) te koop is.

Combinatiereclame • Hierbij werken twee of meer fabrikanten, die een verschillend product aanbieden, samen. Het gaat dan om producten die elkaar aanvullen. Voorbeeld: Wasmachine X blijft kalkvrij als je wastabletten van Y gebruikt.

Ideële reclame • Deze reclame is vooral bekend als de spotjes van Postbus 51, en de commercials van SIRE (je bent een rund als je met vuurwerk stunt.) Ook politieke partijen maken gebruik van ideële reclame. Deze commercials zijn er op gericht om een bepaalde houding bij de consument te genereren ten opzichte van allerlei onderwerpen.

Naar medium:

Etherreclame• Reclame op tv of radio.

Persreclame • Advertenties in kranten en tijdschriften.

Point-of-purchase reclame • Reclame in de winkel zelf.

Directe reclame • Hierbij is de reclame-uiting zelf het medium. Bijvoorbeeld de Allerhande van AH.

Direct mail (nieuwsbrief) • Reclame per post die geadresseerd is. Dit kan ook een e-mail zijn.

Online reclame • Reclame op websites, bijvoorbeeld in de vorm van banner-advertising, PPC (paid search, via Google), online advertorials en online video-advertising (bijvoorbeeld via Youtube)

Naar ontvanger:

Consumentenreclame • Reclame met de consument als doelgroep. Consumentenreclame zie je veel op tv, maar ook in kranten, tijdschriften, radio en op internet.

Industriële reclame • Gericht op de industrie, bedrijven dus. Deze reclame zie je logischerwijs niet op tv en hoor je ook niet op de radio. Meestal worden de betreffende bedrijven aangeschreven door de fabrikant.

Handelsreclame • Handelsreclame wordt ook wel trade advertising genoemd. Het doel hiervan is te communiceren met schakels uit het distributiekanaal, zoals groothandels of detaillisten.

Professionele reclame • Professionele reclame is hetzelfde als handelsreclame, maar is gericht op vakspecialisten, zoals tandartsen en huisartsen.

Naar boodschap:

Informatieve reclame • Informatieve reclame die gericht is op de consument, zie je niet veel. Veel vaker betreft het handelsreclame, met aantrekkelijke kortingen die ervoor moeten zorgen dat de detaillist het betreffende product in zijn assortiment opneemt. Informatieve reclame bevat veel informatie over het product.

Institutionele reclame • Het doel van deze reclame is het bevestigen of veranderen van het imago. Het is tevens bedoeld om goodwill te kweken. Deze reclame kan gericht zijn op de consument, maar ook op de industrie.

Selectieve reclame • Selectieve reclame is er op gericht om de vraag naar een bepaald merk te verhogen. Het moge duidelijk zijn dat de meeste consumentenreclame hierop is gericht.

Generieke reclame • Bedoeld om de primaire vraag naar een product te stimuleren. Melk de witte motor is een goed voorbeeld.

Themareclame • Themareclame is bedoeld om het imago van het bedrijf te beinvloeden. Dit wordt vaak gedaan door het product op de een of andere manier te onderscheiden van andere producten. Denk aan ‘je hebt bier en je hebt Grolsch.’
Deze commercials zijn meestal gericht op de lange termijn.

Actiereclame • Actiereclame is zeer kortetermijn gericht. Denk aan de Vlaggetjesweken, of reclame met andere tijdelijke kortingen of andere promotionele acties.

Vergelijkende reclame • Wordt zeer weinig gebruikt in Nederland, omdat er strenge regels aan vast zitten. Bovendien is het gevaarlijk: je vergelijkt jouw product met dat van een ander, waarbij het andere merk ook genoemd wordt. Je kunt je ook voorstellen dat dit soort reclame niet altijd een positief imago oplevert.
In Nederland zie je wel vaak, vooral in wasmiddelreclames, dat het product wordt vergelijken met ‘product X.’
Anonieme vergelijkende reclame dus.

Aanhakende reclame • In deze commercials vergelijkt de producent zijn product met dat van een ander, maar benadrukt alleen de overeenkomsten. Verschillen worden niet genoemd. Hierdoor leun je als het ware op de goede reputatie van een ander.

Niona media komt rond oktober dit jaar met haar eigen magazine. 

HUGO is een jaarlijks terugkerend ondernemers magazine met een grote diversiteit aan verhalen van ondernemers uit deze regio.

Desktoppublishing (dtp) is het bewerken en opmaken van documenten voor drukwerk.